Logo

O mnie

Z wykształcenia jestem inżynierem, jednak to rynki finansowe fascynują mnie i nieustannie zmuszają do poszukiwania nowych metod i rozwiązań inwestycyjnych. Od 18 lat doradzam, jak inwestować środki, nie tylko w oparciu o klasyczne instrumenty finansowe. Spełniałem oczekiwania klientów również w obszarze private banking, nie tylko na rynku lokalnym (współpraca ze szwajcarskim bankiem). Przeprowadziłem swoich klientów przez kolejne kryzysy finansowe. Po upadku Banku Lehman Brothers rynek metali szlachetnych i przepięknych diamentów był dla nich nie tylko doskonałą inwestycją… Szczególnie jednak upodobałem sobie aktywa niepubliczne. Akcje pracownicze komercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych (Lotos, PZU i inne), pozwoliły w minionych latach uzyskać inwestorom nawet 300% zyski. Aktualnie na rynku akcji i obligacji firm nie notowanych na GPW znajduję wiele okazji inwestycyjnych, i je polecam. Moją uwagę zwróciły również inwestycje w nieruchomości ziemskie oraz obszar deweloperski, który znów dynamicznie się rozwija.

Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że


BIZNES TO NIE TYLKO PIENIĄDZE.

0

lat

doświadczenia zawodowego

0

mln

przekroczona wartość inwestycji

0

%

uzyskana stopa zwrotu

MOJE SPECJALIZACJE

INWESTYCJE ZIEMSKIE

Zachowawczy sposób budowania majątku. Ziemi nie przybywa, rośnie natomiast populacja ludzi. Od momentu przystąpienia Polski do UE ceny gruntów wzrosły ponad 500% i nadal są najbardziej niedoszacowanym dobrem w jej obszarze. Umożliwiam nabywanie nieruchomości rolnych pomimo restrykcyjnych regulacji prawnych, również inwestorom posiadającym tylko 10-30% potrzebnej kwoty, bez kredytu bankowego. Pomagam też przy zmianie przeznaczenia gruntu, co powoduje skokowy wzrost jego wartości.

OBLIGACJE KORPORACYJNE

Doskonała alternatywa dla lokat bankowych, pozwala uzyskać 3-4 krotnie większe zyski. Osobiście polecam emisje o stałej stopie procentowej i krótkim okresie zapadania 12-24 miesiące. Wybieram emitentów o stabilnej sytuacji finansowej, którzy gotowi są ustanowić zabezpieczenie emisji (najczęściej hipoteczne, lub z dodatkowym poręczeniem). Zaletą tych papierów jest brak kosztów związanych i ich nabyciem i zarządzaniem, wypłata odsetek w ustalonych terminach i możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji.

AKCJE SPÓŁEK

Posiadacz akcji - akcjonariusz, ma wpływ na decyzje spółki poprzez udział w walnym zgromadzeniu, a przede wszystkim prawo do udziału w zyskach - dywidendy, jak też przywilej pierwszeństwa zakupu akcji z nowej emisji, często na preferencyjnych warunkach. Polecam nabywanie akcji spółek o rozwiniętym modelu biznesowym, jednak na dość wczesnym okresie ich rozwoju, dzięki temu inwestor uzyska satysfakcjonującą stopę zwrotu w momencie sprzedaży akcji. Preferuję spółki w których zarząd dba o dobre relacje z udziałowcami, pomagam również w tworzeniu takich relacji.

AKCJE PRACOWNICZE

Interesują mnie wyłącznie akcje, które nieodpłatnie otrzymali pracownicy komercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych, na podstawie Ustawy z 30.08.1996 roku. Legendarne są dziś zyski, które uzyskali inwestorzy na takich walorach jak: Lotos, PKO, PZU, JSW czy też Energa po ich upublicznieniu na GPW. W aktualnej sytuacji ekonomiczno-politycznej zalecałbym wstrzemięźliwość w nabywaniu takich aktywów, choć rynek oferuje papiery wielu interesujących spółek np. wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czy planowanych Śląskich Hut Stali.

PARTNERZY BIZNESOWI

Skontaktuj się!

Telefon:
+48 602 408 808

Mail:
jacek@generalfinancial.pl